Onze doelstellingen


Wat zijn onze doelstellingen ?

Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.
Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven.

Wij komen een of twee keer per maand bijeen, om voordrachten of om acties voor Dienst aan de Gemeenschap te organiseren.

De voordrachen behandelen elk mogelijk onderwerp teneinde de luisterbereidheid, het begrip en de verdraagzaamheid bij elkeen te verhogen. De werkvergaderingen laten ons toe onze acties voor Dienst aan de Gemeenschap voor te bereiden, en meer bepaald ten voordele van de jeugd, de kindertijd en de kansarme milieus.  Wij treden samen, daar waar wij niet individueel kunnen optreden.

Op onze vergaderingen bevorderen wij de Vriendschap, de Achting en de Verdraagzaamheid door het naleven van eenvoudige hoffelijksregels, welke wij „Protocol“ noemen.
Uit deze regels vloeit voort dat elk lid dat zich uitdrukt niet onderbroken 
wordt  (dat is de Verdraagzaamheid, het respect voor de andere), hij wordt aanhoord (dat is de Verdraagzaamheid vanuit een verschillend uitgangspunt), hij onthoudt zich van elk politiek of religieus debat.

Één of meerdere keren per jaar worden activiteiten georganiseerd die tot doel hebben fondsen te verwerven teneinde onze acties ten voordele van onze Dienst aan de Gemeenschap te ondersteunen.
Zo wordt de Vriendschap, die het cement van onze grote Fifty-One familie vormt, gecultiveerd.